Üzleti feltételek

 1. Általános információk


Az alábbi üzleti feltételek az suruhajat.hu-n történő vásárlás esetén érvényesek.

Az alábbi üzleti feltételek ismertetik

Az eladó - az oldal üzemeltetője:

ANZEN, s.r.o.

Jelenecká 61

949 01 Nitra

Szlovákia

Cégjegyzék szám: 48129208

Nemzetközi adószám: SK2120052913

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-93999506

Nemzetközi bankszámlasz. (IBAN): HU28 1160 0006 0000 0000 9399 9506
Pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlanév: Anzen s.r.o.

A céget a nyitrai kerületi cégbíróságon lett bejegyezve, jegyzékszám: 38725/B (a továbbiakban „eladó“)

 és a

Vevő:

fizikai vagy jogi személy, aki az az elektronikus rendelése leadásával vásárlói kapcsolatba lépet az eladóval

(a továbbiakban „vásárló“)

közti jogokat és kötelezettségeket a suruhajat.hu (továbbiakban Sűrűhajat) elektronikus áruházban való vásárlás esetén.

Az üzleti feltételek megfelelnek a Szlovák Köztársaság jogrendjének. Abban az esetben, ha fizikai személy a vásárló, az üzleti feltételeket a 40/1964 Z. z. számú törvény szabályozza. Abban az esetben, ha az egyik ügyfél fizikai személy, a jogi viszonyok nincsenek módosítva a Polgári törvénykönyv üzleti feltételekre vonatkozó 40/1964-számú törvénye érvényes hangzatában, a Fogyasztóvédelmi 102/2014 számú törvény érvényes hangzatában, a Fogyasztóvédelmi törvény, 108/2000 számú törvénye érvényes hangzatában direkt értékesítés és küldeményszolgálat esetében. Abban az esetben, ha az szerződésben szereplő fél vállalkozó, a jogi viszonyok nem módosulnak az Üzleti törvénykönyv 513/1991 üzleti feltételek törvényének hangzatában. Az üzleti feltételek 2019. 06. 28-ától érvényesek.

Az eladó elérhetőségei:

Tel.: +36-70-585-1262

info@suruhajat.hu

 1. Adásvételi szerződés

A vásárló megrendelése az alapja a vételi szerződés létrejöttének. A vételi szerződés akkor lép érvénybe, amikor az eladó értesíti a vásárlót a kötelező érvényű egyetértéséről a vevő által javasolt adásvételi szerződéssel, vagyis kötelezően visszaigazolja a rendelést az eladó részéről. Ettől a pillanattól kezdve a vásárló és az eladó között kölcsönös jogi kötelezettségek lépnek érvénybe, melyeket a vételi szerződés és a jelen üzleti szabályzatban foglaltak határoznak meg, melyek szerves részét képezik az adásvételi szerződésnek. 

Minden rendelés, melyet a Suruhajat.hu weboldalon adnak le kötelező érvényű. A rendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy elolvasta az üzleti és a reklamációs feltételeket, és elfogadja azokat.

Az elektronikus megrendelés abban az esetben érvényes, ha a vásárló minden szükséges adatot megadott. Ha a megrendelés nem tartalmazza a szükséges elemeket, vagyis hiányos, a rendszer nem tudja fogadni azt. Ebben az esetben az eladó nem vállal felelősséget azért, ha a megrendelés késik, valamint az olyan károkért, melyeket a megrendelési lap hibás, illetve hiányos kitöltése von maga után.

 

 1. Az árak feltételei

Minden termék, mely fellelhető az e-shopban, tartalmazza az ÁFA-t. A megrendelés elküldése előtt látható végösszeg tartalmazza a szállítási költségeket. A szállítás költségei a választott szállítási módtól és a fizetés módjától függően változnak. 

Az eladó fenntartja a jogot a termék árának megváltoztatására (emelésére és alacsonyabbá tételére) a Suruhajat.hu felületén. Az új árak a közzététel napjától érvényesek. Az új árak nem érvényesek a függőben levő megrendelésekre.

A kedvezményes árak a feltüntetett időpontig érvényesek. Az eladó által kínált kedvezmények az egyes termékekre nem vonhatóak össze.

 1. Fizetési módszer

A termék mindaddig az eladó tulajdonát képezi, ameddig nem lett kifizetve a teljes vételár. A teljes vételárat az alábbi módokon van lehetőség kifizetni:

 • utánvétel
 • előre történő banki átutalás
 • bankkártya
 • Google pay
 • Apple pay

Minden csomaghoz hozzátartozik a számla, az adóigazolás, amely egyben jótállási nyilatkozat.

A vásárlónak lehetősége van ajándékcsomagolás igénybevételére, ebben az esetben az eladó felárat számol fel a vásárlónak.

 1. Szállítási feltételek

A megrendelt termék kézbesítése a termék elérhetőségétől és raktárkészleten levő mennyiségétől függően a legrövidebb időn belül megtörténik. A szállítás időtartama, mely minden termék esetében feltüntetve szerepel, eltérhet a valódi szállítási határidőtől. Az áru kézbesítése kizárólag hétköznapokon történik.

A termék átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a termék csomagolását, hogy az nem sérült-e, majd aláírásával igazolni az átvételt az átvételi elismervényen. Amennyiben a termék csomagolása láthatóan sérült, a vásárlónak az átvételkor azonnal jeleznie kell ezt a kézbesítőnek, a megfelelő dokumentum kitöltésével. Ha a vásárló átveszi a nyilvánvalóan sérült csomagolással kézbesített terméket, a további reklamációt ezen okból kifolyólag a forgalmazó már nem fogadja el. Csak az a kézbesített csomag számít eredetinek, mely sértetlen, bontatlan csomagolású, és amely a forgalmazó által rögzített védjegyet is épségben tartalmazza.

 1. Reklamáció

Jelen reklamációs eljárás szabályozza az eladó és a vevő a Sűrűhajat.hu weboldalán vásárolt termékek hibáiért való felelősségéből fakadó jogainak gyakorlását, valamint a vevő és az eladó ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti az eladó felé, hogy megismerkedett az eladó reklamációs eljárásával, és azzal teljes mértékben egyetért. Ez kötelezővé teszi a reklamációs eljárást a vevő számára.

I. A szállítás közben keletkezett kár

A vásárló köteles ellenőrizni a terméket az átvételkor, és elutasítani az átvételt, ha a küldeményen kárt észlel. Ha ennek ellenére az átvétel után veszi csak észre, hogy a küldemény kárt szenvedett, kötelessége minél hamarabb értesíteni az eladót az info@suruhajat.hu-n. A levélben kötelessége megadnia nevét, a megrendelés számát, illetve leírni, milyen kárt észlelt.

 

II. A jótállás és a szavatosság feltételei

A vásárló az átvételtől számított 24 hónapon belül élhet a reklamáció lehetőségével.

Minden termék mellé az eladó mellékeli a számlát, mely szükséges a reklamáció leadásához.

A vásárló az átvételkor köteles haladéktalanul ellenőrizni a terméket. Abban az esetben, ha a termék nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak, a vásárló köteles erről haladéktalanul értesíteni az eladót.

Az eladó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő meghibásodásért, sem azért, ha a termékben egy harmadik személy tesz kárt. Ilyen esetekben a vásárló nem élhet a reklamáció jogával.

Szintén nem reklamálható a termék, illetve annak egyes részeinek idővel történő természetes elhasználódása miatt. A termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának, vagyis ilyen esetben nincs mód reklamációra. 

III. A reklamáció folyamata

A vásárló kinyomtatja a Reklamációs nyilatkozatot (melyet ide kattintva tölthet le).

A vásárló személyesen, vagy valamely kézbesítő szolgálat igénybevételével saját költségére eljuttatja a terméket az adásvételi szerződés (számla) másolatával, és a kitöltött Reklamációs nyilatkozattal együtt az eladó címére: ANZEN, s.r.o., Štefánikova 490/199, 956 31 Krušovce, Szlovákia.

Amennyiben a Reklamációs nyilatkozat hiányosan van kitöltve, illetve nem szerepel a küldeményben a vásárlást, illetve az átvételt igazoló irat, az eladó telefonon, vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a vevővel abból a célból, hogy a hiányzó dokumentumok, illetve adatok pótlásra kerüljenek.

A postai küldemény feladásának esetében a vásárló köteles alaposan becsomagolni a küldeményt. Az eladó fenntartja a jogát arra, hogy ne vegye át a csomagot, amennyiben azt utánvétes fizetési igénnyel adták le.

A reklamációs folyamat megindításáról a vásárló a reklamációs nyilatkozaton megadott e-mail címen keresztül kap tájékoztatást.

A vevő kérésének megfelelően az eladó a reklamációt a termék kicserélésével vagy a termék vételárának visszaküldésével rendezi.

A visszaküldött termék teljes vételárát a reklamációs nyilatkozaton megjelölt vevő számlájára utaljuk a hiánytalanul kitöltött reklamációs nyilatkozat, a szükséges dokumentumok és a reklamált termékek az eladó általi kézhezvételétől számított 14 napon belül.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen feltételek szerint benyújtott érvényes reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb a reklamáció keltétől számított 30 naptári napon belül kezeli, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodnak meg.

IV. Záró rendelkezések

Az eladó fenntartja a jogát arra, hogy bármikor módosítsa a reklamációs szabályzatot. Ezen változások attól a naptól érvényesek, amikortól a módosított szabályzat elérhető a Suruhajat.hu weboldalon.

 1. Szerződéstől való elállás

A törvény értelmében a vevőnek joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül. Ebben az esetben köteles a terméket legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az eladó címére:

 

ANZEN, s.r.o.

Štefánikova 490/199

956 31 Krušovce

Ez a határidő abban esetben is él, ha a termék a szállítási határidő utolsó napján lett feladva.

A terméknek teljesnek és sérülésmentesnek kell lennie. Abban az esetben, ha a vásárló a megrendelt terméket sérülten, részben elfogyasztott ill. olyan állapotban küldi vissza, amely nem egyezik meg az eladó által elküldett állapottal, tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult az ebből eredő kárt megtéríteni a vevő által a megrendelt termékért fizetett összegből. Az eladó köteles bizonyítani a kárt.  

A vevő tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől olyan védőcsomagolásba csomagolt termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően el lett távolítva vagy károsítva.

A szerződés elállásához szükséges formanyomtatvány ITT érhető el.

A forgalmazó köteles a szerződésbontás keletkezési dátumától számított 14. napon belül visszatéríteni a megrendelő kifizetéseit a szerződésben foglaltak szerint. A forgalmazó nem köteles visszatéríteni a vásárló kiadásait addig, amíg nem kapja kézhez a terméket, vagy ameddig a vásárló nem bizonyítja be, hogy valóban visszaküldte a terméket a forgalmazónak.

A forgalmazó nem köteles megtéríteni a vásárló szállítási költségeit abban az esetben, amennyiben a vásárló a forgalmazó által kínált legalacsonyabb díjszabású kézbesítési szolgáltatástól eltérő módot választ.

A vásárlónak tudomásul veszi, hogy az általa kezdeményezett szerződéstől való elállás miatt a termék visszaküldésével kapcsolatban költségek terhelhetik.

A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a termék mellé az eladó ajándékot is biztosított, de a vevő eláll a vásárlástól, az ajándékozási szerződés érvényét veszti, melynek értelmében a vevő az adott termékhez járó ajándékot is köteles visszaküldeni.

 1. Alternatív vitarendezési módszerek

Abban az esetben, ha a vásárló nem volt elégedett a reklamáció lebonyolításával, vagy bebizonyosodik, hogy a forgalmazó megsértette a vásárló jogait, a vásárló kérvényezheti a forgalmazónál a mulasztás helyreállítását (e-mail-ben az info@suruhajat.hu címen keresztül). Ha a forgalmazó elutasító választ ad a kérelemre, esetleg a vásárló - levele feladásától számított 30 napon belül sem kap semmiféle választ, a vásárló jogosult kérvényezni az eset kivizsgálását az alternatív vitarendezési szervnél a 391/2015 Z.z törvény alapján. Az ilyen szervezetek a 391/2015 Z.z törvény 3. §-a értelmében hatóságok és felhatalmazott jogi személyek. Az ajánlatot a vevő a 391/2015 Z.z. törvény 12. § bekezdésben meghatározott módon teheti meg

A vásárló ehhez kapcsolódóan formanyomtatvány kitöltésével is érvényesítheti panaszát, mely a ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK oldalon érhető el.

Alternatív vitarendezést csak a vásárló vehet igénybe - az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el. Az alternatív vitarendezés kizárólag a vevő és az eladó közötti, a fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vonatkozik. Az alternatív vitarendezési jog kizárólag a fogyasztó és a forgalmazó között létrejött távolléti szerződésekre vonatkozik, ill. azokra a peres esetekre, melyeknél a perköltségek nem haladják meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezéssel foglalkozó szervnek jogában áll a vásárlótól a per kezdeményezése céljából illetéket kérni, melynek értéke nem haladhatja meg az 5 eurót (ÁFA-val együtt).

 

A szolgáltatások áttekintésével és felügyeletével az alábbi hivatal foglalkozik:

Nyitrai régió SOI Felügyelősége

P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 

termékek műszaki ellenőrzési és fogyasztóvédelmi osztálya

tel. sz.:   037/7720 001

           037/7720 034

fax sz.: 037/ 7720 024 

e-mail: nr@soi.sk

 

Szlovák Köztársaság